foto: britt strandelius

Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kr/person.

Du kan betala med:
Swish 1230183210 eller Bankgiro 869-8169

Glöm inte att att skriva in namn, adress och vilket år som medlemsavgiften skall gälla för!

foto: britt strandelius