Gamla Bruket

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Gamla Bruket

Gamla Stenbron.

Bli medlem

Medlemsavgiten betalas in till Munkedals Hembygdsföringen där Munkedalsslöjd numerara ingår.

Medlemsavgiften är 170 kr/person och 260 kr för två familjemedlemmar.

Du kan betala till:
Bankgiro: 665-7480

Glöm inte att att skriva in namn, adress och vilket år som medlemsavgiften skall gälla för!