Föreningen Munkedalsslöjds styrelse

Ordförande: Carina Persson
Sekreterare: Bertil Wockatz
Kassör: Erna Gustafsson
Övriga ledamöter: Britt Strandelius, Peter Orsbeck
Suppleanter: Ulla-Britt Bjurström, Ann-Britt Bramfors, Agneta Hansson

foto:christina svensson, britt strandelius