Föreningen Munkedalsslöjd

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Föreningen Munkedalsslöjd

Collage med Porten från in och utsidan.

Styrelsen

Ordförande: Mikael Lindahl

Sekreterare: Bertil Wockatz

Kassör: Erna Gustavsson

Övriga ledamöter: Britt Strandelius, Peter Orsbeck

Suppleanter: Ulla-Britt Bjurström, Ann-Britt Bramfors, Agneta Hanssson