Gamla Bruket

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Gamla Bruket

Smedbostaden även kallad Långhuset.

Långhuset – Smedbostaden

Långhuset – Smedbostaden byggdes år 1840. Det är en »30 x 15 3/4 alnar« stor timrad träbyggnad med utvändig stående lockpanel.

Ursprungligen innehöll byggnaden fyra enrumslägenheter. I övervåningen, som domineras av en mycket stor murstock, finns också två mindre gavelrum.

Huset restaurerades i slutet av 1980-talet i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Bohusläns museum.

Numera används lokalerna till olika verksamheter såsom vävning, bokbinderi och träslöjd.