Gamla Bruket

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Gamla Bruket

Gamla Bruket förr.

Liten historik om Gamla Bruket

För ungefär 30 år sedan inledde Föreningen Munkedalsslöjd en genomgripande restaurering av byggnaderna på området.

Detta möjliggjordes tack vare olika fondmedel, bl.a. från Thordénstiftelsen och även Nordbergska stiftelsen, som förvaltar medel efter den urspunglige ägaren.

Riksantikvarieämbetet, som anser området vara av riksintresse, har skjutit till medel. Arbetet har pågått i samarbete med byggnadsantikvarierna på Bohusläns museum.

Anläggningens ägare – Arctic Paper Munkedals AB – låter nu Föreningen Munkedalsslöjd sköta och disponera området.

Portvaktstugan ägs av Munkedals Hembygdsförening.

Slöjdföreningen bedriver verksamhet inom olika områden såsom trä, textil, smide, vävstuga, stickcafé m.m. Dessutom finns en bokbinderiverkstad.