fotoarkiv: morgan westland

Lilla Smedbostaden

Stugan innehåller två lägenheter med kök, rum och kammare.

Ursprungligen var köket gemensamt för de två lägenheterna, men delades senare till två separata. Ena lägenheten är restaurerad till 1920–30-talsstil och den andra till mer eller mindre ursprunglig stil.

 

 

foto: britt strandelius, selma sahlberg