Gamla Bruket

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Gamla Bruket

Lilla Smedbostaden, som vi även kallar »Kaffestugan«.

Lilla Smedbostaden

Stugan innehåller två lägenheter med kök, rum och kammare.

Ursprungligen var köket gemensamt för de två lägenheterna, men delades senare till två separata. Ena lägenheten är restaurerad till 1920–30-talsstil och den andra till mer eller mindre ursprunglig stil.