Gamla Bruket

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Gamla Bruket

Ässjan är tänd.

Smedjan

Smedjan är ursprungligen den stora jordkällaren på cirka 5 x 7 m, där områdets familjer hade sitt kallförråd. Den byggdes troligtvis i början av fyrtiotalet. Den massiva konstruktionen tyder på att den även skulle kunna nyttjas till skyddsrum.

Numera är den ombyggd till smedja med två ässjor, en rejäl smideshammare, ordentlig ventilation och funktionellt arbetsljus.