foto: carina persson
Några av byggnaderna på Gamla Bruket

Arbetsdagar

Området Gamla Bruket och de gamla byggnaderna där kräver arbete och underhåll. För att inte de nödvändiga insatserna ska växa sig alltför stora och krävande, tänker vi prova det arbetskoncept, som man haft sedan flera decennier exempelvis inom Föreningen Allmoge Båtar på Bassholmen, nämligen att ha en fast, återkommande arbetsförmiddag, då de som har tid och lust dyker upp, gör ett ryck ett par timmar och fikar ihop.

Tukta, olja, måla, klippa, såga, städa …

Tisdagar:
Kontakt tas då med Bertil tfn 0524-121 20, 070-655 59 61
eller Roger tfn 070-780 30 81.

Höstens arbetslördagar:
2 september,
7 oktober,
11 november,
9 december.
Det brukar finnas folk på plats från runt kl 10 och ett par tre timmar framåt. Vi brukar avsluta med en trevlig stund med gott fika i Lilla Smedstugan.
Dyk gärna upp den stund du har.


Bertil Wockatz, Roger Persson och Kurt-Eric Blücker löser tillsammans hur på bästa sätt låset till Lilla Portvakstugan skall fungera.

foto: bertil wockatz, carina persson