Gamla Bruket

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Verksamheter

Borttagning av döda almar. Det är Lasse o Mattias som bär almstocken.

Arbetsdagar

Området Gamla Bruket och de gamla byggnaderna där kräver arbete och underhåll. För att inte de nödvändiga insatserna ska växa sig alltför stora och krävande, träffas vi återkommande arbetsförmiddagar, då de som har tid och lust dyker upp, gör ett ryck ett par timmar och fikar ihop.

Tukta, olja, måla, klippa, såga, städa …Arbetslördagar – första lördagen i månaden. Vi startar kl. 10.00Förberedelsearbete för att ta ner de döda almarna.