Gamla Bruket

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Verksamheter

Litet collage ifrån kulturdagen 2014.

Kulturdagar

Bråkkalas på Kaserna

I maj månad sådde vi lin som ingick i projektet »1kvm lin«. Linet växte, blommade, mognade, rycktes, torkades, frörepades och rötades. Nu var dags för »Bråkkalas« på Kaserna för det förberedda linet och 20 deltagare. Detta i sammarbete med våra föreningar och Hemslöjdskonsulenten Maria. Kristin hälsar oss välkomna och berättar lite om lin. Maria visar de olika stegen som vi skulle göra.


Kulturdagen i oktober 2015 på Gamla Bruket. En mycket trevlig dag! Tack alla som kom och deltog!

I samarbete med Munkedals kommun hade vi »öppet hus« där både vuxna och ungdomar fick pröva på att smida, göra häften, askar och vänskapsband. I Smedjan där många besökare fick pröva på konsten att smida med Kristoffer Foss som handledare.
Flickans smidda krok ser du till vänster.
Länk till Kristoffers hemsida